VOORTGEZET ONDERWIJS (VOOR DOCENTEN)

Voor het voortgezet onderwijs wordt een lespakket aangeboden voor de onderbouw, klas 1 en 2. De leerlingen maken op een creatieve manier kennis met verschillende vakgebieden die te maken hebben met de natuur en het landschap.

De docentenhandleiding en de werkbladen zijn voor verschillende klassen te bestellen bij Organisatiebureau Geert Lameris, maar u kunt het ook downloaden. De contactgegevens kunt u vinden onder 'COLOFON'. Dit educatieve plan is gemaakt in opdracht van de stichting Kwartiermakers.


Lespakket

Het landschap heeft geschiedenis
Dit lespakket is voor leerlingen van de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Hoe ziet hun omgeving er nu uit, qua bebouwing, wegen en water? De bewoningsgeschiedenis en ontstaansgeschiedenis worden uitgezocht en vastgelegd op kaart en notities. De gegevens worden gebruikt bij de verwerking, het maken van een maquette. Ook moeten de kinderen een mening geven en zich verplaatsen in de optiek van een archeoloog, de professor en de ambtenaar.